Poplatky u půjček: jaké existují?

Publikováno 06.03.2024

Poplatky u půjček: jaké existují?

Poplatky u půjček jsou pestré téma, které se vztahuje k několika situacím: k vyřízení půjčky, k vedení půjčky, k požadavkům klienta na změny v půjčce, k předčasnému splacení, ale i k prodlení (spolu s vymáháním). Pojďme se na ně podívat popořádku.

Poplatky spojené s vyřízením půjčky

Poskytovatel smí naúčtovat poplatky za vyřízení půjčky. Jejich výši nikdo neomezuje, legislativní pravidlo k tomu vydáno nebylo. Poplatek může mít i jakýkoliv název, například: za ověření žadatele, za skóring (hodnocení úvěruschopnosti), za nastavení půjčky, za tvorbu úvěrového účtu, atp. O poplatku ale musí informovat a zahrnout jej do celkového RPSN.

U poplatku za vyřízení půjčky žádný strop nastaven není. A je jen na vás, jak vysoký poplatek budete akceptovat.

Poplatky spojené se správou půjčky

Ani správa půjčky nemá pevná pravidla, co se nákladovosti týká. I zde si může poskytovatel úvěru naúčtovat jakkoliv vysoký poplatek za vedení úvěrového účtu, za správu uživatelského profilu, za zpracování došlé splátky apod. O výši poplatku musí přehledně informovat a zahrnout jej do celkového RPSN.

U poplatku za správu půjčky žádný strop nastaven není. A je jen na vás, jak vysoký poplatek budete akceptovat.

Poplatky za předčasné splacení

U předčasného splacení už je situace jiná. Nejedná se o běžnou cenu půjčky, a tak se nepromítá do celkového RPSN. Ale: v sazebníku (ceníku) a ve smlouvě musí být tento poplatek uveden. Každý klient spotřebitelského úvěru má totiž nárok na předčasné splacení půjčky, poskytovatel to nesmí zakázat. 

Legislativa omezuje maximální výši poplatku. Ta je dána procenty vypočtenými z výše částky, jakou předčasně splatíte. Procenta se přitom liší podle toho, jak dlouho před koncem půjčky předčasnou splátku provedete. Ta může být neúplná (splatíte jen „kousek) nebo úplná, kdy se jednou splátkou „zbavíte“ celého zbývajícího úvěru.

Získejte výhodnou půjčku

Chci si půjčit

Strop je nastaven takto: 

  • maximálně 1 % z předčasně splacené částky, pokud mezi koncem půjčky a jejím předčasným splacením zbýval více než 1 rok

  • maximálně 0,5 % z předčasně splacené částky, pokud mezi koncem půjčky a jejím předčasným splacením zbýval maximálně 1 rok

Poplatky spojené s úpravou splátek (změna smlouvy)

Chcete-li během trvání půjčky upravit splátkový kalendář, smí si za tento krok poskytovatel naúčtovat jakkoliv vysoký poplatek. Ale dokonce vašemu požadavku na změnu tempa splácení ani nemusí vyhovět. I o téhle situaci se musíte dozvědět ve smlouvě o úvěru.

Poplatky spojené s prodlením

Z prodlení půjčky se mohou v prvních 3 měsících účtovat tři typy sankcí. Skládat se budou z úroku z prodlení, ze smluvní pokuty a z nákladů na vymáhání.

Zákon přesně stanovuje maximální stropy nákladů z prodlení v prvních 90 dnech:

  • smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení

  • souhrn všech pokut z jedné půjčky nesmí přesáhnout polovinu celkové výše půjčky a nesmí se dostat nad 200000 Kč

  • úrok z prodlení je dán zákonem: 8 % plus repo sazba.

Po uplynutí 90 dní prodlení nastupuje jiná regulace poplatků, a to v následující výši:

  • smluvní pokuta maximálně 0,1 % denně (36,5 % p. a.),

  • zákonný úrok z prodlení, tedy 8 % plus 2Trepo,

  • smluvní úrok po splatnosti zastropovaný na úrovni zákonného úroku z prodlení (8 % plus 2T repo).

Získejte i Vy rychlou a flexibilní půjčku. Vyplňte nezávaznou žádost ještě dnes!

Chci si půjčit

Web si právě prohlíží lidí.